Dulcamara's Valper - Bichon Frisé og Puddel

Pga. korona situasjonen har vi utsatt våre Dvergpudler- og Bichon Frise valper, til høsten 2020.

Ta kontakt på dulcamarabichon@outlook.com eller ring + 47/452 68 779

Dulcamara's Valper er:

 • Registrert i NKK
 • Oppvokst i hjemmemiljø med sin mamma og nære andre hunder og oss i familien
 • Kjøper plikter å forsikre valpen ved levering og i Agria får du ingen karenstid
 • ID-Chippet
 • Fått første vaksine
 • Parasittbehandlet etter anbefalinger
 • Helseattest fra veterinær < 10 dager
 • Skriftlig kjøpeavtale
 • Valpepakke
 • 5-års skjult feil forsikring i Agria (oppdretters forsikring erstatter ikke kjøpers veterinær/livs-forsikring)
 • Oppfølging etter behov

 

10 tips til en god start med valpen i sitt nye hjem

Bichon Frisé - Søtinger 10 dager gamle på bilde

Og noen 5 uker gamle Puddel valper

Og 3 mnd gammel Puddel...

 • Heidi

 • Heidi 3 mnd. gammel