2. jun, 2018

Ingen hund eller barn i varm bil

Hver sommer skjer det- Hunder eller barn blir forlatt i en varm bil