25. jan, 2022

Uetisk avl av rasehunder i NKK

Som sikkert mange vet har Dyrebeskyttelsen i Norge stevnet bl.a. NKK for uetisk avl. De mener noen hunderaser blir påført helsemessige lidelser gjennom de avlsprogrammer som til nå har vært benyttet for bl.a. Engelsk Bulldog, Cavalier King Charles Spaniel, Mops mm.

Rettsaken har funnet sted, hvor dom ventes i løpet av januar 2022. 

Her kan du lese mer utfyllende om hva det handler om: Dyrebeskyttelsen   -   NKK

VI I DULCAMARA TAR STERK AVSTAND FRA AVL SOM PRIORITERER EKSTERIØR PÅ BEKOSTNING AV HELSE

Det er i dag NKK's respektive Raseklubber som forvalter rasen i Norge.  I Raseklubbene sitter det medlemmer i styret med mer eller mindre kunnskap om avl.  Vi tror på kunnskap og mener NKK burde søke fagfolk på området bl.a. gjennom veiledning fra genetikere, som kan tilføre kunnskapsbasert positive endringer for å bedre situasjonen.  Ting henger gjerne sammen og det vil være sammensatte løsninger på flere arena.  Jeg har lyst til å nevne en arena, utstilling av rasehunder, som i utgangspunktet er en bedømming av avlsarbeidet.  Det kan se ut som om dommere bør skoleres i å fremme sunne individer i ringen og dømme de med helseproblemer hvor f.eks.hunder har vanskeligheter for å puste o.l. ut av ringen.  Hvis oppdrettere ikke vinner på utstilling med sine usunne avkom, kan det være en god pådriver for å avle sunne hunder uten ekstremt anatomisk eksteriør, som hindrer hundens fysiologi.  Noe som gir dårlig livskvalitet både for hund og eier og redusert levealder for din 4-beinte venn.

DET ER JO "KRYSTALLKLART" AT HUNDER IKKE SKAL PÅFØRES HELSEPROBLEMER GJENNOM AVL.  DET ER UAKSEPTABELT.

Vi venter på dom i denne saken.