18. jul, 2022

Forslag - Forskrift Om Hundeavl

Mattilsynet har utarbeidet forslag til forskrift om hundavl.  Følg prosessen ved å klikke på lenken nedenfor:

www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/forskrift_om_avl_av_hund.44261

 

Når sendes forskriften til høring?

Hvem sendes forskriften til?

Åpen høring, hvor alle kan gi innspill?

Frist for hørig?

Når iverksettes forskriften?