26. sep, 2018

Dulcamara's Tiger-Lilly

23.09.2018: Vi har vært i Ballerup, DK og stilt for Ligita Zake fra Latvia. Hyggelig opplevelse uten de store resultater,