Nkk Oppdretterskolen sier følgende om vaksiner og parasitter

Vaksinering
 
Hunders forsvarssystem/immunitet 1. Aktiv immunitet - gjennomgått infeksjon - vaksinasjon 2. Passiv immunitet - maternale antistoffer (overføres fra mor gjennom fosterliv og råmelk) - serumbehandling
 
Kjernevaksiner Vaksinasjonen har størst effekt hvis man venter til valpen er 12 uker.  Skal valpen ferdes i et miljø med smitterisiko for parvo, kan man velge å vaksinere den for bare parvo når den er 8 uker.  Vent med øvrige vaksiner til valpen er 12 uker  Revaksinasjon når valpen er 1 år  Deretter revaksinasjon hvert 3. år.
 
Tilleggvaksiner Gis etter nøye vurdering. Eks mot kennelhoste,(parainfluensa), leptospirose, rabies 
 
Parasitter hos hund Endoparasitter  innvendige parasitter  de vanligste i Norge er spolorm (to typer). Spolorm kan forårsake problemer hos valper og unge hunder, ikke for voksne hunder
 
Profylaktisk behandling mot spolorm gis kun til valper, ikke til voksne hunder. Valpene og tispa behandles med pasta ved  1. uke (før 2,5 uker)  ved 4 uker etter fødsel  ved 8 uker (kun valpene)  ved 12 uker (kun valpene)
 
Hos voksne hunder ligger spolormene innkapslet i muskulaturen. Men hos tispa (valpemoren) vandrer spolormen. Voksne hunder behandles ellers kun ved påvist angrep eller symptomer som indikerer at hunden har parasitter. 
 
 
Echinococus (revens dvergbendelorm) Rovdyr (hund, rev og ulv) er endevert for denne. Mellomvert er dyr som blir spist av rovdyrene.
 
Zoonose (echinococose): Mennesket smittes via pels, avføring, bær og sopp. Parasitten er ennå ikke i Norge, men er nå funnet i Sverige. Derfor er det innført nye regler for hund som skal reise mellom Norge og Sverige. Man må gi hunden ormetablett før og etter passering av norske grensen. Det er prisen for å reise med hund. I tillegg er det veldig viktig å plukke opp hundens avføring de første 3 dagene etter hjemkomst.
 
Parasitten har ingen betydning for hunden (endeverten), men for mellomverten (mennesket). Mellomverten får i seg egg, og det dannes cyster i muskulaturen. Sykdommen hos mennesker heter echinococcose. Den fører til at det dannes store, væskefylte hulrom, svulstlignende prosesser ulike steder i kroppen der larvene utvikler seg. I alvorligste tilfeller kan hjerne og lever affiseres. Dette er en prosess som tar lang tid. Det kan ta år før symptomene opptrer. Lidelsen kan være dødelig.

KILDE: NKK Oppdretterskolen

Hvilke sykdommer vaksinerer vi mot

Både BICHON FRISÉ og PUDDEL regnes for å  være sunne og friske hunderaser, men som alt levende kan de selvfølgelig bli syke.  Vaksinering av hunden er en god måte å forebygge sykdommer på, spesielt hvis det ikke finnes effektiv behandling av sykdommen.

 

VALPESYKE

Valpesyke skyldes et virus og hunder i alle aldre kan bli smittet.  Sykdommen gir noen dager med høy feber og nedsatt appetitt, etterfulgt av oppkast, diaré, rennende nese og øyne, samt hoste.  Hunden kan senere få alvorlige ettersykdommer.

 

PARVOVIRUS

Parvovirusinfeksjon forekommer hos hunder i alle aldre, men unge valper er mer utsatte for alvorlige symptomer.   Infeksjonen gir først og fremst  oppkast og diaré som kan gi alvorlig væsketap.  Valper som smittes tidlig kan få skade på hjertet.

 

SMITTSOM LEVERBETENNELSE (HCC)

HCC spres direkte eller indirekte gjennom kontakt med urin, avføring, spytt o.l.  Viruset angriper hundens lever og slimhinner og symptomer er høy feber, økt drikkelyst, rennende øyne og nese samt blødning fra slimhinnene.

 

KENNELHOSTE

Flere virus og bakterier kan være årsaken til kennelhoste.  Symptomene er kraftig hoste, ofte etterfulgt av brekninger.  Det kan ofte høres ut som om hunden har fått noe i halsen.  Feber og dårlig appetitt kan også forekomme.  

 

LEPTOSPIROSE

Leptospirose  er en bakteriesykdom som forefinnes hos dyr og mennesker over hele verden.  Sykdommen kan smitte mennesker hovedsaklig via kontakt med vann forurenset  med urin fra smittede dyr.  Vanlige symptomer hos hund er oppkast, diaré og generelt nedsatt almenntilstand.  Uten behandling kan sykdommen væe dødelig.  Sykdommen er sjelden i Norge, men hunder som skal til Danmark eller sør for Danmark bør vaksineres.

 

RABIES

Rabies er en fryktet sykdom mange steder i verden. Om man skal reise til utlandet med hunden sin må man sette seg inn i hvilke vaksinasjonskrav landet har og være oppmerksom på at Norge har krav om Rabies vaksine fra de fleste land, når hunden skal inn igjen til Norge.  Ved smitte finnes det lite adekvat behandling både for mennesker og dyr.  Sykdommen er dødelig.  Mattilsynet  bør sjekkes for gjeldene regler.

Kilde: MSD

Vaksiner

Valpens første leveår krever noe oppfølging på helse.  Først og fremst kommer spørmålet om vaksinering. Skal det vaksineres og evt. når, vaksinerer vi for ofte o.l.  På denne siden har vi forsøkt å strukturere hva som er tilrådelig vaksinering.

NÅR SKAL HUNDEN VAKSINERES?

 • Nobivac DHPPi vet. Vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og parainfluensavirus hos hund.
 • Anbefales fra 10 ukers alder, kan gis tidligst fra 6 ukers alder, men må da revaksineres 3 - 4 uker etter at 1. vaksine er gitt. (Begynnende immunitet for CDV, CAV2 og CPV ca. 1 uke etter vaksinering, og varer i 3 år. Begynnende immunitet for CPiV oppnås ca. 4 uker etter vaksinering og varer i 1 år.  Kun friske hunder skal vaksineres.  Kan gis til drektige tisper, ingen evidens for diegivende tisper.  Hunder bør ikke utsettes for unødig smitterisiko den 1. uken etter 1. vaksinering.
 • Nobivac DHP vet. Vaksine mot valpesyke, hepatitt og parvovirus hos hund.
 • Grunnimmunisering: 1 enkeltinjeksjon vil normalt føre til aktiv immunitet hos hunder ≥10 uker. Dersom det trengs tidligere beskyttelse, kan 1. dose gis til valper fra 6 ukers alder. Fordi maternelle antistoffer kan interferere med responsen på vaksinen skal det gis ytterligere 1 dose 2-4 uker senere, dvs. ≥10 ukers alder. Revaksinering: For å opprettholde beskyttelse anbefales revaksinering med 1 enkeltdose hvert 3. år.  Drektighet/laktasjon: Kan brukes under drektighet på tisper som tidligere er vaksinert med CDV- (stamme Onderstepoort) 

 

 •   Nobivac L4, vaksine mot Leptospirose   Dosering:  2 injeksjoner à 1 dose (1 ml), gis med et intervall på 4 uker, fra 6 ukers alder. Grunnimmunisering: Den 1. vaksinen gis fra 6-9 ukers alder, og den 2. vaksinen fra 10-13 ukers alder. I tilfeller med høye nivåer maternelle antistoffer, er 1. vaksine anbefalt fra 9 ukers alder. Revaksinering: Hunder må revaksineres årlig med én dose (1 ml) vaksine. Samtidig bruk: 1 dose av en Nobivac-vaksine som inneholder hundens valpesykevirus-, hundens adenovirus type 2-, hundens parvovirus- og/eller hundens parainfluensaviruskomponenter kan rekonstitueres med 1 dose (1 ml) med Nobivac L4. Den blandede vaksinen gis s.c. Administrering: Til s.c. bruk. La vaksinen oppnå romtemperatur før bruk.
 • Rabisin vet.  Vaksine mor rabies Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt ved samtidig bruk av andre vaksiner. Det anbefales derfor at ingen andre vaksiner gis i perioden 14 dager før og 14 dager etter vaksinasjon med preparatet.
    Kan brukes under drektighet og laktasjon
  Grunnvaksinasjon: Hund og katt: 1 dose fra 12 ukers alder. Revaksinasjon: Hund: 1 dose 1 år etter grunnvaksinasjon. Deretter hvert 3. år. . Administrering: Vaksinen ristes før bruk. Hund og katt: Administreres s.c. eller i.m.

  KILDE: Felleskatalogen vet.med.

 

  PARASITTER:

  Valper skal være Parasitt behandlet fra oppdretter.  Dette er meget viktig. 

  Deretter gis ved 3 mnd og 6 mnd, siden 1 gang i året.

 

 •   Skal du ut å reise undersøk alltid Mattilsynet's krav for innreise til Norge og de   bestemmelsene   som gjelder i de landene du reiser til.