Forvert- Omplassering

Av og til har vi behov for forvert til våre valper og unghunder eller vi har voksne hunder til omplassering.  Vi ønsker at våre hunder skal få den omsorgen og oppmerksomheten de fortjener. Med for mange hunder i kennelen, klarer vi ikke dette på en god nok måte.

Helfor eller deleie

For at vi skal kunne gå videre med vårt oppdrett, lager vi skriftlige avtaler, alt etter hva vi har behov for.  Kort fortalt handler dette om kennelens avlsmateriale, -neste generasjon.  På tispene gjør vi avtale på antall kull/valper, før hunden overdras til forverts eierskap.  På hannhunder, har vi avlsrett i hele hundens liv.  Vi har også utstillingsrett  i en avtalt periode.  På pelsrasene gis det opplæring i pelsstell og de må inn til oss og klippes hver 6. uke.

De voksne hundene er alltid på deleie, de kan ikke videreselges og tispene er ferdig i avl.

Kostnader

Vi dekker alle utgifter i forbindelse med avl. Forvert har det daglige ansvaret og dekker øvrige utgifter ved vaksinering,  veterinær besøk, forsikring m.m., slik man ville gjort ved egen hund.


Praktisk info

Av praktiske årsaker, kan ikke hundene bo mer enn 2 timers kjøring fra oss.

Kan dette være av interesse, kontakt Marianne på mob. 452 68 779.