Deleie - Avlsavtale

Av og til har vi behov for nye hjem hos hundeglade mennesker, til våre valper, unghunder eller våre voksne hunder som er ferdig med utstilling/avl.  Vi ønsker at våre hunder skal få den omsorgen og oppmerksomheten de fortjener. Hvis det blir for mange hunder i kennelen, klarer vi ikke dette på en god nok måte.

Deleie

For at vi skal kunne gå videre med vårt oppdrett, trenger vi noen ganger avlsavtaler/deleiere.  Vi har 2 typer avtale, en for deleie og en som vi kaller avlsavtale.  Vi lager skriftlige avtaler, alt etter hva vi har behov for og så langt som mulig, etter nytt hjems ønsker.  Kort fortalt handler dette om kennelens , avlsmateriale og neste generasjon.  Vi har forskjellige avtaler på tisper og hannhunder. Hunder med avlsavtale kan selvfølgelig ikke kastreres, kjemisk / operativt eller steriliseres.

Det er heller ikke gitt at en valp med avlsavtale blir brukt i avl. Valper vi tar ut og tenker er lovende, må innfri på helse, gemytt og eksteriørt.  I løpet av valpens 2 første leveår, vil vi avgjøre om den er en god nok representant for rasen og kan gå videre i avl.  

På pelsrasene gis det opplæring i pelsstell, slik at deleier hjelpes til å mestre dette selv på de hundene som er ferdig med utstilling. De kan også komme til klipping hos meg eller andre profesjonelle hundefrisører, hvis vedkommende ønsker det. De som er aktive i utstilling må inn til meg og klippes hver 6. uke. 

Hunder med avtale kan ikke videreselges, avlives eller på annen måte skifte eier, uten mitt skriftlige samtykke. Avliving av dyrevernhensyn må bekreftes med veterinær attest.  Avlsretten på hannhundene forblir hos meg, på tisper gjør vi andre konkrete avtaler. 

Hvis deleier ikke kan ha hunden lenger, skal den tilbake til meg, såfremt ikke andre nærstående personer ønsker å fortsette avtalen.  Avkom fra Dulcamara skal ha stabile hjem og ikke bli "vandrehunder", dvs. skifte hjem flere ganger.

Kostnader

Vi dekker alle utgifter i forbindelse med avl.

Deleier har det daglige ansvaret for hunden og dekker øvrige utgifter ved vaksinering,  veterinær besøk, forsikring m.m., slik man gjør ved hund i eget eie.  Deleier betaler for sitt deleie av hunden.

Vi søker voksne,ansvarsfulle personer som er "hundemennesker" og kan tilby et godt liv for valpen eller den voksne hunden som er pensjonert fra utstilling og avl.  Vi har ryddige avtaler som ivaretar begges interesser.


Praktisk info

Av praktiske årsaker, kan ikke hundene bo mer enn ca 2 timers kjøring fra oss, hvis de er aktive i utstilling og avl.

Kan dette være av interesse,

kontakt Marianne på mob. 452 68 779 eller

e-post:  post.dulcamara@gmail.com